ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                                         22/10/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                                   Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ.738/ 5710 έως 03.11.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING

  • MOLIDUSTAT  Ποσότητα: 1   Κωδικός HY-12654-10MG
  • GW0742         Ποσότητα: 1   Κωδικός  HY-13928-10MG
  • CHLORAZANIL Ποσότητα: 1   Κωδικός HYBIO45A-50MG
  • FELYPRESSIN  Ποσότητα: 1   Κωδικός HY-A0182-10MG
  • PENBUTOLOL (SULFATE) Ποσότητα: 1   Κωδικός HY-B1154-10MG
  • METHYLNATREXONE (BROMIDE) Ποσότητα: 1   Κωδικός HY-75766-10MG

           

                                 

                      Υλικά αναφοράς για την ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσή τους σε ούρα αθλητών (ουσίες)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr , έως 03.11.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 738/5710.

Πληροφορίες στον κ. Αγγελή Γιάννη και στο τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ