ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 22 Οκτωβίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 741/7096

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του εργαστήριου Βιοχημείας(εισηγ, 7096 έως 05.11.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται για την Βιοχημικό Αναλυτή MedilyzerF, από το εργαστήριο Βιοχημείας :

  • 1 κουτί LDL DIRECT, MEDICON (cod.1419-0220)
  • 1 τεμ. LDH MEDICON (cod. 1419-0112)
  • 1 κουτί GLUCOSE MEDICON (cod. 1419-0012)
  • 1 κουτί ALBUMIN MEDICON (cod. 1419-0192)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 05.11.18. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 741/7096. Πληροφορίες κ. Γρ. Νεδέλκος  τηλ. 210-6841581.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να