ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 18/10/2018

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών πρόκειται :

  • αντικατάσταση τζαμιού πόρτας διπλό, στην είσοδο του κυλικείου στο Κλειστό Κολυμβητήριο, διαστάσεων 60Χ200
  • Αποξήλωση 11 φεγγίτων και 2 θυρών από τζάμι στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ(εισηγ,16175. έως 26/10/2018).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 26/10/2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 651/16175

Πληροφορίες κα Ελένη Μαλανδράκη   τηλ. 210-6834773

 

 

 

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ