ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΕΙΣΙΓΗΤΗΣ : Κάσση Σταυρούλα

ΤΗΛ : 210-6868077                                                            Μαρούσι 2/10/2018

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την στεγανοποίηση πινάκων – MATRIX – του Κεντρικού Σταδίου.  (εισ. 685/6472, έως 14.10.2018).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την  στεγανοποίηση πινάκων – MATRIX – του Κεντρικού Σταδίου.  (εισ. 685/6472, έως 14.10.2018) εργασίες:

Α. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ

  • Απόξεση παλιάς σιλικόνης από τους αρμούς των πανελων και στα σημεία ένωσης του πίνακα με τους μεταλλικούς δοκούς.
  • Τοποθέτηση ειδικού σφραγιστικού πολυουθερανικής βάσης.
  • Σφράγιση όλων των οπών με τον ίδιο τρόπο
  • Τοποθέτηση ειδικού σφραγιστικού πολυουθερανικής βάσης στα σημεία επαφής μεταξύ του πανελου και του πλαισίου των MATRIX της πρόσοψης των πινάκων.

Β.ΟΡΟΦΗ

  • Σφράγιση των λαμων με σφραγιστικό πολυουθερανικής βάσης και επάλειψη (10cm) εκατέρωθεν αυτών.
  • Επάλειψη της οροφής με ασφαλτικό βερνίκι, τοποθέτηση αυτοκόλλητης ασφαλτικής μεμβράνης και επάλειψη της επιφάνειας με ειδικό ελαστομερές επαλειφομένο στεγανωτικό υλικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία τις σκαλωσιές, τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.ΑΠ.) τους εργαζόμενους και τους τεχνικούς που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 13.000€ + Φ.Π.Α.

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως  τις 14.10.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 685/6472

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6834762 κος Κυρούσης  .

 

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ