ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,28 Σεπτεμβρίου  2018

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 680/16151

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  18PROC003758537

                                

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  και αντικατάσταση διπλών υαλοπινάκων ασφαλείας ίδιοι με τους υπάρχοντες στο περιστύλιο του Ποδηλατοδρομίου διαστάσεων 1,90 mΧ3,80m .Η τιμή θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση των σπασμένων υαλοπινάκων την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων (με χρήση γερανού για τον ένα εξ αυτών )   ,  του τμήματος  Συντήρησης & Κατασκευών   (εισηγ, 16151 έως 10.10.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) τεμαχίων υαλοπινάκων ασφαλείας ίδιους με του υπάρχοντες στο περιστύλιο του Ποδηλατοδρομίου διαστάσεων 1,90 mχ3,80m . Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν το χώρο (κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 210- 6834773) για να λάβουν γνώση των συνθηκών και να παρουν  τις ακριβείς διαστάσεις.

                                                                                                            

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης  μπορούν να  αποστείλουν τις  κλειστές οικονομικές τους προσφορές στο τμήμα προμηθειών  έως 10.10.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 680/16151.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη     τηλ. 210-6834773

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

 

 

  Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com