ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 28/09/2018

 

18PROC003758152

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για ελαιοχρωματισμό επιφανειών και σβήσιμο συνθημάτων στον Περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ  (εισηγ,16152. έως 10/10/2018).

 

  1. Επαναχρωματισμός εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας με χρήση πλαστικού ακρυλικού τσιμεντoχρώματος σε επιφάνεια 800 m2
  2. Επαναχρωματισμός εξωτερικών μεταλλικών επιφανειών με χρήση βερνικοχρώματος επιφάνειας 150 m2

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές , οι οποίες θα είναι κλειστές στο τμήμα Προμηθειών  έως 10/10/2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 681/16152

Πληροφορίες κα Ελένη Μαλανδράκη   τηλ. 210-6834773

 

 

 

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ