ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                      Μαρούσι, 26  Σεπτεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                                   Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ. 16043 έως 08.10.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING (για την ανίχνευση EPO σε ούρα  αθλητών )

  • Complete (αναστολέας πρωτεασών) Protease inhibitor cocktail Tablets  20 Tables/συσκευασία

ΚΩΔΙΚΟΣ 11697498 

Ποσότητα: 3

                                  (αποκλειστικά του ΟΙΚΟΥ  Roche Diagnostics)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr , έως 8.10.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 689/16043.

Πληροφορίες στον κ. Αγγελή Γιάννη και στο τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                     ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ