ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Κάσση Σταυρούλα

ΤΗΛ : 210-6868077                                                            Μαρούσι 19/09/2018

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ευτήκτων λαμακίων ποσότητα 15 του Κεντρικού Σταδίου.  (εισ. 630/15056, έως 01.10.2018).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την προμήθεια  ευτήκτων λαμακίων ποσότητα 15 του Κεντρικού Σταδίου.  (εισ. 630/15056, έως 01.10.2018) ποσότητα 15 τεμάχια του λεβητοστασίου στο Κολυμβητήριο.  (εισ. 630/15056, έως 01.10.2018),

 

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως  τις 01.10.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 630/15056

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6834762 κος Κακουλάκης .

 

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ