ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                                 17/09/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Κάσση Σ.                                                                    Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή παταριού με σταθερή σκαλωσιά στην πίσω πλευρά του ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων του Ποδηλατοδρομίου. με προστασία από πτώση μήκος 6m, ύψος 2m πλάτος 0,6m για το τμήμα Η-Μ εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ (εισηγ, 6479  έως 24.09.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται  στο τμήμα Η-Μ εγκαταστάσεων. Πρόκειται για την  κατασκευή παταριού με σταθερή σκαλωσιά στην πίσω πλευρά του ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων του Ποδηλατοδρομίου με προστασία από πτώση

 μήκος 6m, ύψος 2m πλάτος, πλάτος 0,6m.

                     Προδιαγραφές ΕΛΟΤ και πιστότητα επάρκειας από κατάλληλο φορέα πιστοποίησης.

             

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 24.09.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 659/6479.

Επικοινωνία  κ. Φράγκος  τηλ. 210-6868436 210-6834762.

 

    

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να