ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι,       17/9/ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σταυρούλα  Κάσση                                        Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης :

Α. Κλασέρ μεγάλα, ποσότητα 150 τεμάχια

Β. Κλασέρ μικρά , ποσότητα 30 τεμάχια

Γ.  Κλασέρ κουτιά για συμβάσεις, ποσότητα 15 τεμάχια

Δ. Χάρτινα boxes γωνία, ποσότητα 20 τεμάχια 15 τεμ.

για την κάλυψη αναγκών των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ  

 (εισηγ, 9690   έωs 29/09/2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των ως άνω που χρησιμοποιούνται  στο ΟΑΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 29.09.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 657/9690.

Πληροφορίες κ. Αλεξία Ζώη   τηλ. 210-6868142.

 

 

 

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να