ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι,       17/9/ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σταυρούλα  Κάσση                                        Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης :

                     για την κάλυψη αναγκών των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ 

  • Διαχωριστικά (10 θεμάτων ) ποσότητα 20 τεμάχια
  • Κοπίδια ποσότητα 20 τεμ.
  • Αποσυρραπτικά ποσότητα  5 τεμ.
  • Περφορατέρ 5 τεμ.
  • Πινέζες (απλές) ποσότητα 4 κουτ.

(εισηγ, 9689   έωs 29/09/2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των ως άνω που χρησιμοποιούνται  στο ΟΑΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 29.09.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 656/9689.

Πληροφορίες κ. Αλεξία Ζώη   τηλ. 210-6868142.

 

 

 

    

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να