ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2018

                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 662/16201

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                     

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  προμήθεια μπαταριών για το ηλεκτροκίνητο όχημα της εγκαταστάσεως του κεντρικού  Σταδίου   ύψος : 24cm , μήκος :26cm , πλάτος : 18cm , ισχύς : 6v-225 Ah   ,  του τμήματος  Συντήρηση Μηχ/των  (εισηγ, 16201 έως 30.09.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια έξι  (6) τεμ.  Μπαταριών για το ηλεκτροκίνητο όχημα της του Κεντριού Σταδίου κάλυψη για την κάλυψη αναγκών της εγκατάστασης   .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30.09.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης  662/16201.

Πληροφορίες  κ. Γ. Κακουλάκης      τηλ. 210-6834572

 

    

  H ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ