ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                   Μαρούσι,11Σεπτεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:644/6109

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                    

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  αποδελτίωση ηλεκτρονικού και γραπτού τύπου  και να υπάρχει  η δυνατότητα αποστολής δελτίων τύπου στο  Ο.Α.Κ.Α    ,  του τμήματος  Τύπου και Επικοινωνίας  (εισηγ, 6109 έως 20.09.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αποδελτίωση ηλεκτρονικού και γραπτού τύπου και την δυνατότητα αποστολής αυτών στο Ο.Α.Κ.Α :

           

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20.09.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 644/6109.

Πληροφορίες κ. Ι. Αγγελάκη     τηλ. 210-6868118

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ