ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 04 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 606/16159

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

                                                                                        

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον Ελαιοχρωματισμό και Διάφορες Μικροεπισκευές στην Αίθουσα Σεμιναρίων του ΕΚΑΕ του ΟΑΚΑ(εισηγ. 16159 έως 17.09.2018)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

  • Επισκευή τμημάτων σαθρών σωβάδων και τον Ελαιοχρωματισμό με πλαστικό χρώμα σε επιφάνεια 140τμ. της αιθούσης Σεμιναρίων του Ε.Κ.Α.Ε.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο τμήμα Προμηθειών του ΟΑΚΑ (κα Παπαγιαννίδου)  έως 17.09.2018. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη ημέρα (18.09.2018 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 606/16159.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ