ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Κάσση Σ.                                                                    Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κυκλοφορητή ψυχρού δικτύου του Οίκου GRUNDFOS MAGNA 1 40-120 F του τμήματος Συντήρηση Μηχανημάτων του ΟΑΚΑ (εισηγ, 15687. έως 27.08.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται  στο τμήμα Συντήρηση Μηχανημάτων:

 

  • κυκλοφορητή ψυχρού δικτύου του Οίκου GRUNDFOS MAGNA 1 40-120 F

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27.08.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 578/15687.

Πληροφορίες κ κ. Γεώργιος Κακουλάκης    τηλ. 210-6834572.

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να