ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι,       2/8/ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σταυρούλα  Κάσση                                        Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια:

                                        Λάμπες PL DULUX T  GX24d-2

18W/827-1200 lim

για το τμήμα Η-Μ εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ (εισηγ, 15033. έως 21.08.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια λαμπών  που χρησιμοποιούνται  στο τμήμα Η-Μ εγκαταστάσεων :

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 21.08.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 558/15033.

Πληροφορίες κ. Κυρούσης Αθ. τηλ. 210-6868450.

 

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να