ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 02.09.2013

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ρ5 του Ο.Α.Κ.Α. (εισ. 699/12489, εως 09.09.2013).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

Την κατασκευή περίφραξης στην κολυμβητική δεξαμένη Ρ5 του Ανοικτού Κολυμβητηριου, σύμφωνα με την ακόλουθη Τεχνική περιγραφή:

Η περίφραξη θα εδραστεί επί του δρόμου βαρέων οχημάτων μεταξύ του Ποδηλατοδρομίου και του Κολυμβητηρίου, στο όριο με τις προσωρινές κερκίδες όπως φαίνεται σχέδιο 1, θα είναι δε τύπου ASKO ή παρεμφερής.

Το μήκος της περίφραξης θα είναι 62 m, και τα ακριανά κάθετα τμήματά της θα είναι περίπου 3,20 m. Συνολικό μήκος περίφραξης περίπου 69 μέτρα.

Οι ορθοστάτες θα είναι γαλβανισμένοι κοιλοδοκοί 2,60 m πάνω από το έδαφος, προτεινόμενης διατομής ΙΡΕ 100, γαλβανισμένοι εν θερμώ.

Στα κεκλιμένα τμήματα οι ιστοί θα είναι 2,70 – 2,80 m.

Κάθε ιστός θα έχει στο κατώτερο σημείο του συγκολλημένο πέλμα διαστάσεων min 20 Χ 20 cm, και πάχους min 8mm με 4 τρύπες.

Το πέλμα θα εδράζει στο δάπεδο (οριζοντιωμένο στο σημείο επαφής) και θα πακτώνεται με 4 μεταλλικά upat κατάλληλης διατομής και αντοχής.

Τα ενδιάμεσα των ορθοστατών πλέγματα θα έχουν διαστάσεις 2,00 Χ 2,50 m, τοποθετημένα περίπου 10 cm πάνω από το έδαφος και θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

Στα κεκλιμένα τμήματα το πλέγμα θα έχει ύψος 2,50 m.

Τα πλέγματα θα είναι καννάβου διαστάσεων από 65 Χ 130 mm έως 77 Χ 145 mm, θα αποτελούνται από σύρμα κατά τη μία διάσταση (επιθυμητό την οριζόντια) ελάχιστης διατομής Φ6 mm και λάμα κατά την άλλη ελάχιστης διατομής 25 Χ3 mm, θα έχουν δε περιμετρικό πλαίσιο ίδιας τουλάχιστον διατομής με τις λάμες.

Μικρές αποκλίσεις από τις άνω διαστάσεις θα γίνουν δεκτές με την σύμφωνη γνώμη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α.

Επιθυμητό είναι το πλέγμα να στηρίζεται στους ορθοστάτες σε τουλάχιστον τρία σημεία ανά πλευρά (6 στηρίξεις σε κάθε πλέγμα) με κατάλληλα ανοξείδωτα μπουλόνια.

Στα όρια της περίφραξης (αν απαιτηθεί) θα γίνει πύκνωση των ορθοστατών και όχι το αντίθετο.

Η περίφραξη των 62 m θα κλείσει στα άκρα της με δύο κάθετα τμήματα όμοιας περίφραξης μήκους περίπου 3,20 m, μέρος των οποίων θα εκτείνονται εκτός του υφιστάμενου κάγκελου για την αποφυγή υπερπήδησης εντός του κολυμβητηρίου.

Η σταθεροποίηση των τμημάτων αυτών θα αποτελέσει σημείο προσοχής του εργολάβου.

Για την καλύτερη εκτίμηση των εργασιών απαιτείται η επίσκεψη από τους ενδιαφερόμενους στο Ο.Α.Κ.Α., προκειμένου να τους υποδειχθεί ο χώρος που θα γίνει η κατασκευή και να παραλάβουν τα σχέδια.

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 09.09.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 699/12489 .

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6834773.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ