ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι,        2/8/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σταυρούλα  Κάσση                                        Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια:

  1. Ασφάλειες ράγας 10 Α ποσότητα 50 τεμάχια
  2. Ασφαλοδιακόπτες ράγας 2Χ40 LEGRAND ποσότητα 10 τεμάχια
  3. Ενδεικτικές λυχνίες ράγας ποσότητα 25 τεμάχια

για το τμήμα Η-Μ εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ (εισηγ, 15034. έως 21.08.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των ως άνω  που χρησιμοποιούνται  στο τμήμα Η-Μ εγκαταστάσεων :

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 21.08.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 557/15034.

Πληροφορίες κ. Κυρούσης Αθ. τηλ. 210-6868450.

 

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να