ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κάσση Σταυρούλα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 24/07/2018

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Κολυμβητηρίου.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται, στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ :

 

  απλές διαχωριστικές διαδρομές πισίνας 25 μέτρων για την δημιουργία νέων της πισίνας Ρ10 του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ του ΟΑΚΑ

(εισηγ,15961. έως 7/08/2018)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 7/08/2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 552/15961

Πληροφορίες κ. Φ.Θεοφάνης   τηλ. 210-6850200