ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                             Μαρούσι, 23/ 07  / 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 554/16022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Διαλυτών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.16022, έως 06.08.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  διαλυτών που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του DOPING :

  • 85 L,  Ακετονιτρίλιο LCMS Grade, 34συσκΧ2,5lt.

Σταδιακή παράδοση 17+17δοχεία. (cod.CL412342 του οίκου Carlo Erba ή από άλλο οίκο με τον ίδιο βαθμό καθαρότητας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210-6834021 είτε στο email: nkastoras.oaka@gmail.com, έως 06.08.2018. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 554/16022.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να