ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                             Μαρούσι, 23/ 07  / 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 553/7095

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου Βιοχημείας(εισηγ,7095 έως 06.08.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ:

  • 1τεμ. ISE PACK MEDICON(cod. 2469-4000)
  • 1 κουτί HDL, MEDICON (cod.1419-0240)
  • 1 κουτί γ-GT MEDICON (cod. 1419-0100)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210-6834021 είτε στο email: nkastoras.oaka@gmail.com, έως 06.08.2018. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 553/7095.Πληροφορίες κ. Γ. Νεδέλκος  τηλ. 210-6841581.

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να