ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         18PROC003441976   

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,18 Ιουλίου 2018

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 532/15243

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                  

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τοποθέτηση και επισκευή ξύλινων θυρών και εξαρτημάτων αυτών  στο κολυμβητήριο   ,  του τμήματος  Συντήρησης & Κατασκευών   (εισηγ, 15243 έως 30.07.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  επισκευή και συντήρηση των αποδυτηρίων του κολυμβητηρίου (εν όψιν θερινής περιόδου )σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί  .

  • Έλεγχος και επισκευές στηρίξεων σε θύρες και καμπίνες 10 .
  • Επισκευή ή αντικατάσταση μηχανισμών ασφαλείας στις καμπίνες και στις θύρες των αποδυτηρίων 16.
  • Επισκευή ή αντικατάσταση χειρολαβών και ροζέτες στις θύρες των αποδυτηρίων 10 .
  • Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων θυρών αποδυτηρίων 4 .
  • Κατασκευή και τοποθέτηση θυρών στις καμπίνες 5.
  • Αντικατάσταση κλειδαριών σε θύρες αποθήκης αποδυτηρίων2 .
  • Αντικατάσταση πόμολα στρογγυλά στις καμπίνες 5 .
  • Αποκατάσταση μαρμάρου σε νιπτήρα 1.
  • Μεταλλικές σχάρες εξαερισμού θυρών 2.

                                                                                                             

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30.07.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 532/15243.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη     τηλ. 210-6834773

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το χώρο

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ