ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 03.09.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,4456. έως 09.09.13)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • Vial 1,5ml Crimpneck ND-11 (ποσότητα 2500τεμ)
  • Inserts για Vial 1,5ml, Micro-inserts χωριτηκότητας 0,1ml, διαφανή με κωνικό πυθμένα (ποσότητα 10.000τεμ)
  • Καπάκια για Vial 1,5ml, Καπάκια Aluminium Cap Clear Lacquered- 11mm Septum, Natural Rubber/TEF (ποσότητα 10.000τεμ)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 09.09.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 705/4456

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076