ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                          Μαρούσι, 09/07/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σταυρούλα Κάσση                                                    

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,16008 έως 20.07.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

Γάντια μιας χρήσης εργαστηρίου (powder free, non sterile, latex free, nitrile ) MEDIOUM

10 κιβώτια Χ 10 κουτιά Χ 100 τμχ ( Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δείγμα αλλιώς θα θεωρείται άκυρη)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10.000τμχ

(Εφάπαξ παράδοση)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ASEPTA

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20.07.18

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 509/16008.

Πληροφορίες κ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                                                             ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ