ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 2/07/2018

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών σχάρες υπερχείλισης κολυμβητικών δεξαμενών των πισινών του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ του ΟΑΚΑ(εισηγ,17346. έως 15/07/2018)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται, στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ :

  • ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 70 μέτρων.
  • Ύψος 35 mm
  • Πλάτος 380 mm
  • Υλικό (ΡΡ) Προπυλένιο

Τύπος Σχάρας : Παράλληλη τοποθέτηση ιδίου τύπου Αρσενικό – Θηλυκό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 15/07/2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 493/17346

Πληροφορίες κ. Φ.Θεοφάνης   τηλ. 210-6850200

 

 

 

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ