ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                         Μαρούσι, 26.06. 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 426/7094

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για τον βιοχημικό αναλυτή MedilyserF του εργαστήριου Βιοχημείας (εισηγ,7094 έως 08.07.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

  • 1 κουτί TOTAL PROTEIN MEDICON (κωδικός 1419-0186)
  • 1 κουτί IRON MEDICON (κωδικός 1419-0127)
  • 1 κουτί CHOLESTEROL MEDICON (κωδικός 1419-0042)
  • 1κουτί CREATININE MEDICON (κωδικός 1419-0032)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail mfilippidou.oaka@gmail.com , έως 08.07.18.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 426/7094.

Πληροφορίες κ. Γρ. Νεδέλκος  τηλ. 210-6841581. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                     ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΊΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ