ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                       Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.: 472/16002

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ουσιών  που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο DOPING(εισηγ,16002 έως 07.07.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ουσιών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2 συσκ. (S)-(+)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl) phenyroletyl chloride for chiral derivatization, ≥99.0% , Synonym: (S)-(+)-MTPA-Cl, Mother’s acid chloride (Οίκος αποκλειστικά Sigma Aldrich)

 

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου Sigma).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 07.07.2018. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 472/16002. Πληροφορίες κα. I. Αγγελής   τηλ. 210-6853074.

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ