ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                     Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 467/15944

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  του εργαστηρίου DOPING(εισηγ.15944, έως 07.07.18)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντισωμάτων, για την διαδικασία Ανίχνευσης Ερυθροποιητίνης,  στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2τεμ. Μεμβράνη ImmobilonP, MILLIPORE PVDF45μm, 26.5X3.75cm (cod. IPVH00010)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου MILLIPORE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 07.07.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 467/15944.

Πληροφορίες κ. Ι. Αγγελής   τηλ. 210-6853074.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ