ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 466/15945

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,15945 έως 07.07.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της ΕΡΟ  στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1τεμ.  MEMBRANE  DURAPORE 0.65μm, 3M Roll (cod. DVP00010)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου MILLIPORE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 07.07.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 466/15945.

Πληροφορίες κ. Ι. Αγγελής   τηλ. 210-6853074.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ