ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                          Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 471/15941

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,15941 έως 07.07.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται  για την ανάλυση ΕΡΟ SDS –PAGE  στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2 τεμ NUPAGE   NOVEX BIS –TRIS SDS GELS 10% , 1.0mmX 10Well (cod. NP0301 B0X).

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου  Thermo Fisher Scientific)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 07.07.2018. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 471/15941. Πληροφορίες κα. Ι. Αγγελής   τηλ. 210-6853074.

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ