ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 380/15921

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ. 15921 έως 21.06.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται για την διαδικασία ελέγχου EPO σε ούρα αθλητών στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1 τεμ. ΕPO IMMUNOAFFINITY ISOLATION PLATE (microtiter plates, 96wells) (cod.1640)  

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου STEMCELL)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr, έως 21.06.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 380/15921.

Πληροφορίες στον κ. Αγγελή Γιάννη και στο τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ