ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Παπαγιαννίδου Κων/να                                       Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 394/15904

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ. 15904 έως 21.06.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται για τα όργανα αέριας χρωματογραφίας στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2 πακέτα των 6 τεμαχίων σύριγγες για τα μηχανήματα GC/MS, HRMS, GC/C/IRMS, 10μL (cod. SK-10FAG-63 PIN002814)

(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ SGE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr, έως 21.06.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 394/15904.

Πληροφορίες στον κ. Αγγελή Γιάννη και στο τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                               ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ