ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Παπαγιαννίδου Κων/να                                        Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 416/15928

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ. 15928 έως 20.06.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για την μέτρηση hCG σε ούρα αθλητών,  στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2 τεμ. EIAGEN Total hCG kit (cod. LI4012)

Αποκλειστικά από τον οίκο ADALTIS

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr, έως 20.06.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 416/15928.

Πληροφορίες στον κ. Αγγελή Γιάννη και στο τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ