ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Παπαγιαννίδου Κων/να                                       Μαρούσι, 08 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 414/15930

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ. 15930, έως 19.06.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται  για to παρασκευαστήριο του εργαστηρίου του DOPING :

  • 6000 τμχ blue tips 200μl-1000μ για πιπέτες Eppendorf, (cod. 07-132-0095)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου EPPENDORF, οποιαδήποτε άλλη προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από δείγμα αλλιώς θα θεωρείται άκυρη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr , έως 19.06.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 414/15930.

Πληροφορίες στον κ. Αγγελή Γιάννη και στο τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ