ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Παπαγιαννίδου Κων/να                                        Μαρούσι, 08 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 392/15910

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ. 15910, έως 19.06.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2τεμ. Στήλες Zorbax Ecliple Plus C18, Rapid Resolution HT 2,1x100mm, 1,8μm, 600bar (cod. 959764-902)

     (τα παραπάνω πρέπει να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ του οίκου AGILENT)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr , έως 19.06.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 392/15910.

Πληροφορίες στον κ. Αγγελή Γιάννη και στο τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                                                             Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                       ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ