ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Παπαγιαννίδου Κων/να                                       Μαρούσι, 08 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 383/15912

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ. 15912 έως 18.06.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING (για την συντήρηση των GC/MSD και GC/HRMS)

  • 2x10pk Inlet liner o-ring, non-stick fluovocarbon,  (cod. 5188-5365)
  • 3x5pk Inlet liner, split, focus, glass wool deactivated (cod. 210-41004-5)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr , έως 18.06.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 383/15912.

Πληροφορίες στον κ. Αγγελή Γιάννη και στο τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                               ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ