ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 420/6239

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                        18PROC003229312

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  αποκατάσταση –βλάβης στον κλιματισμό στην εγκατάσταση του DOPING  ,  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 6239 έως 25.06.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αποκατάσταση βλάβης  ενός (1) τεμ. στην πτέρυγα του ισογείου στην εγκατάσταση του  DOPING του συστήματος  VRV του οίκου DAIKIN  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του αρμόδιου τμήματος     :

Τύπος εσωτερικών μηχανημάτων (κασέτες) fxyfp.                                                                                                                  απαραίτητες εργασίες: -αντικατάσταση εκτονωτικών βαλβίδων σε 8 εσωτερικές κασέτες του

                        συστήματος και 2 thermistor γραμμής υγρού.

                       -συλλογή ψυκτικού υγρού με μηχάνημα ανάκτησης σε κενές φιάλες.

                      – αποξήλωση 8 κασετών.μεταφορά τους στο δώμα του κτιρίου.

                      – εξαρμωση χαλασμένων βαλβίδων, εγκατάσταση, συγκόλληση νέων βαλβίδων.

                      – πρεσάρισμα με άζωτο, έλεγχος στεγανότητας.

                     – μεταφορά επανεγκατάσταση κασετών.

                    – δημιουργία κενού και πλήρωση συστήματος με ψυκτικό υγρό r407c.

                    – δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.απαιτούμενα ανταλλακτικά: εκτονωτικές βαλβίδες τεμ.8

                     πηνία εκτονωτικών τεμ6. liquid sensor τεμ.2.πλακέτα εξωτερική τεμ1    ψυκτικό υγρό r407c περίπου 5kg

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 25.06.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 420/6239.

Πληροφορίες κ. θ. Κυρούση    τηλ. 210-6868451

 

    

                                                                   Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ