ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 07 Ιουνίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 385/15918

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ, 385/15918 έως 17.06.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για  το εργαστήριο του DOPING:

  • 000τεμ. INSERTS, MICROINSERT, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,1mL, 30,75x6mm, Διαφανή με Κωνικό Πυθμένα , Πακέτο των 100τμχ.

    ΟΙΚΟΣ: LA-PHA-PACK (Cod: Ε-003654)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου LAPHAPACK).

Οποιαδήποτε άλλη προσφορά από άλλους οίκους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δείγματα, άλλως θα θεωρείται ΑΚΥΡΗ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr,  έως 17.06.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 385/15918.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ