ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου                                                        Μαρούσι, 25/05/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου                                                                 

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 2 δοσομετρικών αντλιών (εισηγ,6048 έως 31.05.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για τις Κολυμβητικές δεξαμενές Ρ2-Ρ3-Ρ4 :

  • 2 Δοσομετρικές αντλίες (cl) 7 lt/h με αυτόματη εξαέρωση , βαλβίδα αναρρόφησης και κατάθλιψης από PVDF και δοσομετρική κεφαλή PVDF, για σύνδεση στο υφιστάμενο δίκτυο.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο mail oakasup@otenet.gr έως 31.05.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 371/6048

Πληροφορίες κ. Κυρούσης Αθ.  τηλ. 210-6868451.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                              ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ