ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                        Μαρούσι 21 Μαίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μ. Φιλιππίδου                                                         Αριθμ.Πρωτ.  359/15235

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                      ΑΔΑΜ:  18PROC003129528

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και την τοποθέτηση τσιμεντένιων πλακών για την κάλυψη των καναλιών καλωδιώσεων στο Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισηγ. 15235 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (έως 01.06.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και την τοποθέτηση των κάτωθι:

  • Είκοσι τρία (23) τεμάχια προκατασκευασμένων πλακών σκυροδέματος με οπλισμό, διαστάσεων (ΜxΠxY) 300x75x15mm για την κάλυψη καναλιών καλωδιώσεων συνολικού μήκους 75 μέτρα

Ο προϋπολογισμός των συγκεκριμένων εργασιών υπολογίζεται στα 7.500€ πλέον το ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail mfilippidou.oaka@gmail.com , έως 01.06.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 359/15235.

Πληροφορίες στην κ. Ελ. Μαλανδράκη και στο τηλ. 210-6834773.

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                               ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ