ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 21 Μαΐου  2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Κάσση Σταυρούλα                                      Αριθμ.Πρωτ.: 358/15667

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το τμήμα Συντήρησης Μηχ/των (εισηγ,. 15667 έως 30.05.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

 

  • 6 μπαταρίες για το ηλεκτροκίνητο όχημα του τμήματος Δομικών έργων.

Ύψος    = 24cm

Μήκος = 26cm

Πλάτος = 18cm

Ισχύς    = 6V – 225 Ah

                      Για την κάλυψη αναγκών για το ηλεκτροκίνητο όχημα της εγκατάστασης Δομικών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30.05.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης2358/15667 .

Πληροφορίες κ. Γ.Κακουλάκης   τηλ. 210-6834572.

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να