ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Κάσση Σταυρούλα

ΤΗΛ : 210-6868077                                                            Μαρούσι 17/05/2018

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για το κεντρικό σύστημα άρδευσης στο αντλιοστάσιο ΤΡ4. (εισ. 351/15366, έως 25.05.2018).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί : την τροποποίηση όδευσης σωληνώσεων γεωτρήσεων στο αντλιοστάσιο ΤΡ4.

Το έργο αποβλέπει στην όδευση των σωληνώσεων από τις γεωτρήσεις απευθείας προς τις δεξαμενές ύδατος και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται και το σφράγισμα προηγούμενης όδευσης με φλάντζες στηρίγματα νέας όδευσης ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ως απαραίτητα:

  • Σωλήνες 3’’  5 m
  • Σκαλωσιά  5 m
  • Αδιατάρακτη – κοπή αντιστοίχων οπών.

 

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως  τις 25.05.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 351/15366

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6834762 κος Κυρούσης.

 

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ