ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 27 Απριλίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Κάσση Σταυρούλα                                      Αριθμ.Πρωτ.: 305/15022

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ,. 15022 έως 07.05.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

 

                                   Λάμπες φθορισμού

  • Λάμπες φθορισμού 1,20      τεμάχια 250
  • Λάμπες φθορισμού 0,60      τεμάχια  200
  • STARTΕR S 10  4-65 W           τεμάχια 250
  • STARTΕR S2    4-22 W           τεμάχια 250

Γενικές απαιτήσεις

  1. Χρωματική απόδοση Ras 80
  2. Θερμοκρασία χρώματος 3000Κ
  3. SERVICE LIFE 18000 h Ισχύς
  4. Ενεργειακή κατανάλωση για τις 18 W :<22KWh /1000 h για τις 36:< KWh/1000 h

                      Για την κάλυψη αναγκών  των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 07.05.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης305/15022 .

Πληροφορίες κ. Α. Κυρούση τηλ. 210-6834762.

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να