ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 25 Απριλίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Κάσση Σ.                                                                    Αριθμ.Πρωτ.:

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντλίας  βαρελιών μετάγγισης χημικών για το τμήμα Η-Μ εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ (εισηγ, 6047. έως 04.05.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται  στο τμήμα Η-Μ εγκαταστάσεων :

 

  • Aντλία βαρελιών μετάγγισης χημικών PVDF με άξονα Hastelloy 50 l/min στέλεχος 1,20 m.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 04.05.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 296/6047.

Πληροφορίες κ. Κυρούσης Αθ. τηλ. 210-6834762.

 

                                                                                                 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να