ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 19 Απριλίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Κάσση Σταυρούλα                                      Αριθμ.Πρωτ.: 274/15657

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το τμήμα Συντήρησης Μηχ/των (εισηγ,. 15657 έως 01.05.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

 

  • Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητο όχημα του Ποδηλατοδρομίου

Ύψος    = 24cm

Μήκος = 26cm

Πλάτος = 18cm

Ισχύς    = 225 Ah

                      Για την κάλυψη αναγκών για το ηλεκτροκίνητο όχημα της εγκατάστασης Ποδηλατοδρομίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 01.05.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης274/15657 .

Πληροφορίες κ. Γ.Κακουλάκης   τηλ. 210-6834572.

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να