ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 2 Απριλίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μ. Φιλιππίδου                                             Αριθμ.Πρωτ.: 249/15730.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ, 249/15730. έως 18.04.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ουσιών από την λίστα των Απαγορευμένων της WADA, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1mg  3-Hydroxylidocaine (cod. TRC-H 943820)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου TRC)

  • 50mg  Venlafaxine Hydrochloride (cod. TGM-T 0472)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου TARGETMD)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210-6834021, είτε στο email: mfilippidou.oaka@gmail.com έως 18.04.18. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 249/15730.

. Πληροφορίες κος Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να