ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                             Μαρούσι, 02 Απριλίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μ. Φιλιππίδου                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 252/15732

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.15732, έως 18.04.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Εργαστηριακών Αναλωσίμων,  του εργαστήριου DOPING :

  • 000τεμΠλαστικοί Σωλήνες (FALCON Tubes 15mL, 17Χ120mm, Conical(V) bottom, w/graduation I.D. field)

     (cod. 188271 Αποκλειστικά του οίκου GREINER-BIOONG)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210-6834021, είτε στο email: mfilippidou.oaka@gmail.com έως 18.04.18. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 252/15732. Πληροφορίες κος Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ