ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                             Μαρούσι, 02 Απριλίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 251/15731

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ. 15731 έως 16.04.2018)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING για την εκχύλιση των δειγμάτων :

  • 12Χ30τεμ. Στηλάκια Στερεής Εκχύλισης (SPE) C18, 500mg, 6ml (cod. 221-0050-C του οίκου  IST-ISOLUTE)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του  οίκου ISTISOLUTE).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210-6834021, είτε στο email: mfilippidou.oaka@gmail.com έως 16.04.18. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 251/15731. Πληροφορίες κος Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ