ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 29/03/ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Φιλιππίδου Μαρία                                       Αριθμ.Πρωτ.: 235/15723

ΤΗΛ : 210-6834569                                             

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,15723 έως 12.04.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING (TIPS ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ FINNPIPETTE)

  • 1τεμ. FINNTIP STEPPER pipette plus, NON-STERILE, VOLUME 1,25 mL, πακετο των 100τεμ.
  • 3τεμ. FINNTIP STEPPER pipette plus, NON-STERILE, VOLUME 2,5 mL, πακετο των 50 τεμ.
  • 3τεμ. FINNTIP STEPPER pipette plus, NON-STERILE, VOLUME 5 mL, πακετο των 50τεμ.
  • 1τεμ. FINNTIP STEPPER pipette plus, NON-STERILE, VOLUME 50 mL, πακετο των 10τεμ.

(τα παραπάνω πρέπει να είναι του οίκου THERMO SCIENTIFIC.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 η στο e-mail mfilippidou.oaka@gmail.com έως 12.04.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 235/15723. Πληροφορίες κα. . Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                   Παπαγιαννίδου Κων/να