ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                         Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μ. Φιλιππίδου                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 227/7090

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για τον αιματολογικό αναλυτή SYSMEX K4500 του εργαστήριου Βιοχημείας (εισηγ,7090 έως 11.04.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

  • 1τεμ.    SULFOLYSER
  • 1τεμ.    STROMATOLYSER 3WP
  • 1 τεμ. Control 8-chceck normal

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail mfilippidou.oaka@gmail.com , έως 11.04.18.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 227/7090.

Πληροφορίες κ. Γρ. Νεδέλκος  τηλ. 210-6841581. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΊΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ